Αγροπεριβαλλοντικές Αναφορές

Description

Η εφαρμογή "Αγροπεριβαλλοντικές Αναφορές" είναι μία χρήσιμη εφαρμογή περιβαλλοντικής παρακολούθησης μέσω καταγραφής συμβάντων, που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία).

Επαγγελματίες του χώρου (αγρότες, αλιείς, γεωπόνοι, ιχθυοκαλλιεργητές, κτηνοτρόφοι κλπ), οι οποίοι εντοπίζουν συμβάντα περιοριστικών παραγόντων εφαρμογής των Κ.Ο.Γ.Π. (Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής), έχουν πλέον τη δυνατότητα να τα καταχωρούν και να αποστέλλουν τις αναφορές για ενημέρωση, παρακολούθηση ή ακόμη και για επίλυσή τους.

Μέσα από ένα εξελιγμένο σύστημα ο χρήστης μπορεί να προσδιορίσει το είδος του συμβάντος (προβλήματα σε καλλιέργεια, εμφάνιση ασθένειας, ρύπανσης υδάτινων αποδεκτών κλπ), να το περιγράψει, να προσθέσει φωτογραφίες / βίντεο, και όχι μόνο! Η εφαρμογή ανιχνεύει αυτόματα την ακριβή τοποθεσία του, ενώ παράλληλα προσφέρει στον χρήστη τη δυνατότητα πλοήγησής του στις ήδη καταχωρημένες αναφορές.

Ο χρήστης μπορεί να αποστείλει την αναφορά ή/και να την αποθηκεύσει, διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο αρχείο των αναφορών του, να παρακολουθεί την εξέλιξή τους καθώς και να δεχθεί απάντηση από τους αρμόδιους φορείς.

Η εφαρμογή αποσκοπεί στην περιβαλλοντική παρακολούθηση, στην περιβαλλοντική πληροφόρηση και στη στήριξη των καθημερινών δραστηριοτήτων των συγκεκριμένων ομάδων επαγγελματιών. Μέσα από την αποστολή αναφορών για έκτακτα περιβαλλοντικά θέματα επιδιώκεται η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των αρμοδίων (Δ/νσεις Υδάτων, Πολιτικής Προστασίας, Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ) με απώτερο σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και την αξιοποίησή τους στη λήψη αποφάσεων προς όφελος των τελικών χρηστών.

Screenshots

Αγροπεριβαλλοντικές Αναφορές ScreenshotΑγροπεριβαλλοντικές Αναφορές ScreenshotΑγροπεριβαλλοντικές Αναφορές ScreenshotΑγροπεριβαλλοντικές Αναφορές Screenshot

Required Capabilities

  More info / Source

  Web Marketplace

  Αγροπεριβαλλοντικές Αναφορές icon

  v1.0.0.0 Free

  Download

  Publisher

  App Category

  Tools + Productivity

  Rating

   0

  Not yet rated

  Size

  7.28 MB Installed
  2.92 MB Download

  First Published

  Last Updated

  Languages

  • English (All)
  • English (United States)

  Markets

  QR Code Link

  Scan with Bing Vision to Download:

  Share and Comments

  Filed: > > > >