Hai VL 2014

Description

Hài VL là ứng dụng tuyệt với có thể giúp các bạn giải trí, giải tỏa những căn thẳng sau những giờ làm việc mệt mõi. Hài VL luôn update mới nhất những bức ảnh hài hước, những video kinh dị, có 1 không 2. Nếu thấy hay thi like cho mình 1 cái nhé.. thanks

Screenshots

Hai VL 2014 ScreenshotHai VL 2014 ScreenshotHai VL 2014 ScreenshotHai VL 2014 Screenshot

Required Capabilities

  • web browser component
  • phone dialer
  • SD card
  • movement and directional sensor
  • data services
  • media playback
  • music library
  • owner identity
  • phone identity

More info / Source

Web Marketplace

Hai VL 2014 icon

v2.2.0.0 Free

Download

Publisher

App Category

Entertainment

Rating

 92.9%

Rated by 14 people

Size

384 KB Installed
303.06 KB Download

First Published

Last Updated

Languages

  • Tiếng Việt

Markets

AE, BH, IQ, QA, SA, BG, CZ, DK, AT, DE, AU, CA, GB, HK, IE, IN, NZ, PH, SG, US, ZA, AR, CL, CO, CR, ES, MX, PE, VE, EE, FI, BE, CH, FR, IL, HR, HU, ID, IS, IT, KZ, LT, LV, MY, NO, NL, PL, BR, PT, RO, RU, SK, SI, SE, TH, TR, UA, VN, CN, TW

QR Code Link

Scan with Bing Vision to Download:

Share and Comments

Filed: > > > >