Hài VL Video

Description

Haivl TV là ứng dụng tuyệt vời có thể giúp bạn giải trí, giảm bớt căng thẳng sau giờ làm việc chăm chỉ. Haivl TV luôn cập nhật những hình ảnh mới nhất, hài hước, video kinh dị, có 1 không 2.
Hãy click quảng cáo để ủng hỗ nhà phát triển nhé.

Screenshots

Hài VL Video ScreenshotHài VL Video ScreenshotHài VL Video Screenshot

Required Capabilities

  • web browser component
  • movement and directional sensor
  • data services
  • media playback
  • music library

More info / Source

Web Marketplace

Hài VL Video icon

v3.0.0.0 Free

Download

Publisher

App Category

Music + Video

Rating

 100%

Rated by 1 person

Size

701 KB Installed
480.4 KB Download

First Published

Last Updated

Languages

  • Tiếng Việt

Markets

AE, BH, IQ, QA, SA, BG, CZ, DK, AT, DE, AU, CA, GB, HK, IE, IN, NZ, PH, SG, US, ZA, AR, CL, CO, CR, ES, MX, PE, VE, EE, FI, BE, CH, FR, IL, HR, HU, ID, IS, IT, KZ, LT, LV, MY, NO, NL, PL, BR, PT, RO, RU, SK, SI, SE, TH, TR, UA, VN, CN, TW

QR Code Link

Scan with Bing Vision to Download:

Share and Comments

Filed: > > > >