Quà Tặng Cuộc Sống

Description

Quà Tặng Cuộc Sống là những câu chuyện nhỏ của cuộc sống hằng ngày chứa đựng những thông điệp nhân văn sâu sắc và lớn lao về tình cảm con người và hơn thế nữa ...

phiên bản 1.2.0.0:
thêm video
thêm Bing
Thay đổi giao diện

Screenshots

Quà Tặng Cuộc Sống ScreenshotQuà Tặng Cuộc Sống ScreenshotQuà Tặng Cuộc Sống Screenshot

Required Capabilities

  • Proximity
  • movement and directional sensor
  • speech
  • phone dialer
  • data services
  • owner identity
  • location services
  • maps
  • web browser component

More info / Source

Web Marketplace

Quà Tặng Cuộc Sống icon

v1.2.0.0 Free

Download

Publisher

App Category

Education

Rating

 100%

Rated by 2 people

Size

5.65 MB Installed
2.41 MB Download

First Published

Last Updated

Languages

  • Tiếng Việt

Markets

AE, BH, IQ, QA, SA, BG, CZ, DK, AT, DE, AU, CA, GB, HK, IE, IN, NZ, PH, SG, US, ZA, AR, CL, CO, CR, ES, MX, PE, VE, EE, FI, BE, CH, FR, IL, HR, HU, ID, IS, IT, KZ, LT, LV, MY, NO, NL, PL, BR, PT, RO, RU, SK, SI, SE, TH, TR, UA, VN, TW

QR Code Link

Scan with Bing Vision to Download:

Share and Comments

Filed: > > > >