Tra cứu PHONG THỦY

This app is marked as Unpublished. It is unlikely to be available for download via Marketplace.

Description

tra cuu PHONG THUY is Vietnamese application. It presents a comprehensive and complete base knowledge on Feng Shui for housing architecture in order to give users a clearer looking in Feng Shui scientific , somewhat it helps users have a better way to arrange their home or office. It also provide additional material for those who want more in-depth study in Feng Shui science.
Note: only for Vietnamese!!!
Version 1.2.0.0 ’s features:
- fix some bugs.
- save user information and result.

Phần mềm trình bày khá toàn diện và đầy đủ các tri thức cơ bản về Phong Thủy đối với kiến trúc nhà ở liền kề (nhà ống) giúp cho người sử dụng có cái nhìn đầy đủ hơn về khoa Phong thủy, phần nào có thể qua đó mà ứng dụng nhằm bố trí tốt hơn cho căn nhà của mình dựa trên thiết kế tiện dụng hỗ trợ La bàn số chọn sơn hướng tọa vị, hình thể kiến trúc công trình lập ra LỤC THẬP TỨ CỤC. Đồng thời cũng là để cung cấp thêm tư liệu cho những người muốn nghiên cứu chuyên sâu hơn về khoa Phong Thủy.
Thông tin phiên bản 1.2.0.0:
- sửa một số lỗi nhỏ.
- bổ xung tính năng lưu kết quả tra cứu.

Screenshots

Tra cứu PHONG THỦY ScreenshotTra cứu PHONG THỦY ScreenshotTra cứu PHONG THỦY ScreenshotTra cứu PHONG THỦY ScreenshotTra cứu PHONG THỦY ScreenshotTra cứu PHONG THỦY ScreenshotTra cứu PHONG THỦY ScreenshotTra cứu PHONG THỦY Screenshot

Required Capabilities

  More info / Source

  Web Marketplace

  Tra cứu PHONG THỦY icon

  v1.3.0.0 Free

  Download

  Publisher

  App Category

  Tools + Productivity

  Rating

   87.7%

  Rated by 233 people

  Size

  4.12 MB Installed
  2.39 MB Download

  First Published

  Last Updated

  Languages

  • English
  • English (All)

  Markets

  QR Code Link

  Scan with Bing Vision to Download:

  Share and Comments

  Filed: > > > >