lịch NGŨ LINH

Description

The primary content of this application is in Vietnamese! lich NGU LINH is perfectly for Ching professor who want to get date details based on GanZhi (stem-branch) of hour, day, month year and even by Jieqi (Solar term).

Phần mềm tra cứu giờ tốt theo quẻ NGŨ LINH dành cho các chuyên gia nghiên cứu Kinh Dịch. Thực chất lịch NGŨ LINH là cội nguồn của lịch Vạn Sự, Tử Vi... (bản dịch dày hơn 1000 trang A4).
(Người không phải chuyên ngành không nên tải).
Phiên bản 1.0.0.0:
- tra cứu giờ cho kết quả Quẻ Gốc, Quẻ Biến, Hào, Sao, Cư, Khí đơn, Khí kép....
- tra cứu ngược theo CAN CHI giờ ngày tháng năm ra kết quả Tiết khí, ngày Dương lịch, ngày Âm lịch.
- hướng dẫn trải nghiệm ngay trên phần mềm.
Phiên bản tiếp theo (chờ tài trợ):
- bình giải Quẻ Gốc, Quẻ Biến, Hào...

Screenshots

lịch NGŨ LINH Screenshotlịch NGŨ LINH Screenshotlịch NGŨ LINH Screenshotlịch NGŨ LINH Screenshotlịch NGŨ LINH Screenshotlịch NGŨ LINH Screenshotlịch NGŨ LINH Screenshot

Required Capabilities

  More info / Source

  Web Marketplace

  lịch NGŨ LINH icon

  v1.0.0.0 Free

  Download

  Publisher

  App Category

  Tools + Productivity

  Rating

   98%

  Rated by 20 people

  Size

  2.27 MB Installed
  1.41 MB Download

  First Published

  Last Updated

  Languages

  • English
  • English (All)

  Markets

  QR Code Link

  Scan with Bing Vision to Download:

  Share and Comments

  Filed: > > > >